Search

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Trần Văn, Hợp; Trần Thị, Tuyết;  Co-Author: 2021 (Du lịch sinh thái là loại hình du lịch gắn liền với thiên nhiên và có mối quan hệ rất mật thiết với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đa dạng. Mối quan hệ giữa phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn có cả mặt tích cực và tiêu cực, nhưng nếu có cơ chế, chính sách quản lý chặt chẽ kết hợp với các phương án khai thác hợp lý thì đây là một lợi thế rất lớn để thu hút các nguồn lực phục vụ lại cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Nguyễn Văn, Thêm; Lê Hồng, Việt; Trịnh Minh, Hoàng; Phạm Minh, Toại; Trần Thị, Ngoan;  Co-Author: 2022 (Tài liệu giới thiệu: Tổng quan tài liệu; Phương pháp xây dựng hàm sinh khối; Hàm sinh khối đối với rừng tự nhiên và Hàm sinh khối đối với rừng trồng keo lai.)

  • <<
  • 1
  • >>