Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 11367  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1972Ảnh hưởng của tàn che tới tái sinh của rừng thuần loại fagus silvatical và rừng hỗn giao fagus silvatical với caprinus betulusl ở trung tâm rừng giàMartin, Marinov (GV hướng dẫn); Lê Cảnh, Nhuệ (Nghiên cứu sinh)
1981Mycorrmizal inoculation and tis effects on the oronih of savaral pine spe'cie'sHejstrik, Váslav (GV hướng dẫn); Phạm Hoài, Đức (Nghiên cứu sinh)
1984A fakitermele's gazdấ'gi hatékon sa'ga'nak ne'ha'ny ke'ce'se a magyra erdogazda'lkoda'sbanSomkuti, Elemér (GV hướng dẫn); Võ Nguyên, Huân (Nghiên cứu sinh)
1985Thông nhựa ( Pinus merkusina E.N.G cooling - H.Gaussen ) ở Việt Nam yêu cầu chất lượng cây con và hỗn hợp ruột cây để trồng rừngVũ Đình, Phương; Nguyễn Hữu, Vĩnh (GV hướng dẫn); Nguyễn Xuân, Quắt (Nghiên cứu sinh)
1988Điều kiện đất trồng rừng Bồ Đề (Stirax tonkinensis pier) làm nguyên liệu giấy sợi và ảnh hưởng của rừng Bồ Đề trồng thuần loài đến độ phì đấtĐồng Sỹ, Hiền; Thái Văn, Trùng (GV hướng dẫn); Và những người khác; Hoàng Xuân, Tý (Nghiên cứu sinh)
1988Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất rừng bồ đề (styrax tonkinensis piere) thuần loài đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt NamĐồng Sỹ, Hiền; Nguyễn Văn, Trương (GV hướng dẫn); Và những người khác; Trịnh Đức, Huy (Nghiên cứu sinh)
1988Lập biểu sản phẩm và thương phẩm cho rừng thông đuôi ngựa (pinus massonniala lamb) kinh doanh gỗ mỏ vùng Đông Bắc Việt NamĐồng Sỹ, Hiền (GV hướng dẫn); Vũ, Nhâm (Nghiên cứu sinh)
1989Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (mangkietia glauca plume) và cây bồ đề (spyras tolkinesis) ở lâm trường Ngòi Lao - Hoàng Liên SơnNguyễn Văn, Chương; Đỗ Đình, Sâm (GV hướng dẫn); Bùi Ngọc, Nhâm (Nghiên cứu sinh)
1989Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (manglibtia glauca blume) và cây Bồ Đề ( styrax tokinénensis) ở lâm trường Ngòi Lao - Hoàng Liên SơnNguyễn Văn, Trưng; Đỗ Đình, Sâm (GV hướng dẫn); Bùi Ngọc, Thậm (Nghiên cứu sinh)
1989Ảnh hưởng của dinh dưỡng NPK đến chất lượng cây ươm thông nhựa (Pinus merkusi)Nguyễn Ngọc, Tân; Nguyễn Hữu, Thước (GV hướng dẫn); Trương Thị, Thảo (Nghiên cứu sinh)
1989Điều tra và tổ chức kinh doanh rừng trồng nhiệt đới (pinus kesiya) Việt Nam (Bản tóm tắt)V.S., Moiseev (GV hướng dẫn); Nguyễn Ngọc, Lung (Nghiên cứu sinh)
1990Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu gỗ một số loài cây gỗ Việt Nam để định loại theo các đặc điểm cấu tạo thô đại và hiển viNguyễn, Bá (GV hướng dẫn); Nguyễn Đình, Hưng (Nghiên cứu sinh)
1991Phương pháp luyện trí não. Tập 1Kagayaki, Omuzuki; Quang, Minh
1991Việt sử tiêu ánNgọ Phong, Ngô Thời Sỹ; Hội nghiên cứu liên lạc văn hoá, Á Châu
1991Phương pháp luyện trí não. Tập 3Kagayaki, Omuzuki; Quang, Minh
1991Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán họcLê Văn, Tiến
1991Cơ sở khoa học để nuôi thả cánh kiến đỏ ở Đắc Lắc - Tây NguyênNguyễn Anh, Điệp; Nguyễn Đức, Khảm (GV hướng dẫn); Nguyễn Xuân, Thanh (NCS thực hiện)
1991Lão tử đức kinhThu, Giang; Nguyễn Duy, Cần
1992Công trình lâm nghiệpNguyễn, Quang; Hoàng, Kênh; Vũ Quý, Hưng; Lê Tấn, Quỳnh
1992Giáo trình điều tra - quy hoạch điều chế rừngVũ Tiến, Hinh