Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results [1 - 20] / 18075
 • Bach_gia_chu_tu.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Thảo Đường Cư, Sĩ; Trần Văn Hải, Minh (1991)

 • Các môn phái triết học dưới thời xuân thu chiến quốc.

 • Phuong_phap_luyen_tri_nao_1.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Kagayaki, Omuzuki (1991)

 • Cuốn sách trình bày những thao tác chuẩn bị cho việc rèn luyện trí não. Rèn luyện về tính linh hoạt, năng lực thực quản, khả năng suy luận, khả năng quan sát, phân tích, năng lực quan sát...Của trí não.

 • GTLyThuyetXacSuatVaThongKeToanHoc.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Văn, Tiến (1991)

 • Tài liệu cung cấp kiến thức về giải thích kết hợp phép thử và sự kiện; Định nghĩa, định lý của phép xác suất; Lượng ngẫu nhiên; Quy luật phân phối xác suất; Luật số lớn và các định lý giới hạn; Chọn mẫu và sắp xếp số liệu..

Showing results [1 - 20] / 18075