Thông tin đăng ký của thành viên

Nếu bạn chưa từng đăng ký vào Thư viện điện tử, vui lòng nhập địa chỉ email trong hộp thoại dưới đây và nhấn "Đăng ký".


Chú ý: Thư viện điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp chỉ kích hoạt tài khoản cho Bạn đọc là Cán bộ, Học viên, Học sinh sinh viên thuộc Nhà trường (Cơ sở Hà Nội và Phân hiệu Đồng Nai). Bạn đọc phải điền thông tin đăng ký đúng và đủ mới được kích hoạt tài khoản.

Gửi tin nhắn cho người quản trị Thư viện điện tử Trường Đại học Lâm nghiệp..