Tìm kiếm


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Để tìm kiếm chính xác hơn hãy sử dụng thêm bộ lọc:

Nhập thêm hoặc loại trừ bớt thông tin của tài liệu muốn tìm.


Kết quả 1-10 của 13172.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
2014Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT, Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
2007Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT, Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường
2014Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, Quy định về bản đồ địa chínhBộ Tài nguyên và Môi trường
2007Nghị định: số 48/2007/NĐ-CP: Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừngChính Phủ
2006Nghị định số 32/2006/NĐ-CP: Về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếmChính Phủ
2008Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01: 2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựngBộ xây dựng
2008Luật số 20/2008/QH12: Đa dạng sinh họcQuốc hội
2014Quyết định số: 1976/QĐ-TTg: Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng chính phủ
2006Quyết định số: 186/2006/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý rừngThủ tướng chính phủ