Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng chiết xuất Beta-D-Glucan cho chế biến thực phẩm từ nấm bờm sư tử bằng phương pháp chiết có hỗ trợ sóng siêu âm