Search

Search Results

Results 1-10 of 13 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giới thiệu cách phòng trừ côn trùng và nhện hại cây trồng)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giúp bà con nông dân nắm được cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ dịch hại cho cây trồng.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2006 (Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho loài cây Táo, Ổi, Mận để nhằm đạt được kết quả tốt.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2006 (Cung cấp tương đối đầy đủ những hiểu biết cần thiết về cây Nho -Thanh Long để áp dụng trong sản xuất đạt kết quả tốt.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giới thiệu cách phòng trừ dịch hại cụ thể cho các loài cây trồng phổ biến ở nước ta.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Mai Văn, Quyền; Nguyễn Mạnh, Chinh; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giới thiệu đời sống của cây trồng.)