Search

Search Results

Results 1-10 of 15 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giới thiệu cách phòng trừ côn trùng và nhện hại cây trồng)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu chỉ ra những bệnh hại cây trồng chủ yếu và cách ngăn ngừa chúng.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu giúp bà con nông dân nắm được cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ dịch hại cho cây trồng.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2006 (Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho loài cây Táo, Ổi, Mận để nhằm đạt được kết quả tốt.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Mai Văn, Quyền; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2005 (Tài liệu hướng dẫn những kiến thức một cơ bản cho nông dân một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Mạnh, Chinh; Nguyễn Đăng, Nghĩa;  Co-Author: 2006 (Cung cấp tương đối đầy đủ những hiểu biết cần thiết về cây Nho -Thanh Long để áp dụng trong sản xuất đạt kết quả tốt.)