???browse.full.header??? ???browse.type.metadata.author??? c84f1eab-4595-433b-91e6-38205a045c1c

???browse.nav.jump??? 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
???browse.nav.enter???  
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Nguyễn Hữu, Văn; Vũ Tiến, Thịnh; Nguyễn Thị, Hòa (2021)

  • Các loài vượn nói chung và Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) nói riêng hiện chỉ còn phân bố ở các khu vực rừng xa xôi, khó tiếp cận. Do vậy, thông tin về đặc điểm sinh thái của các loài vượn thường ít được nghiên cứu. Công trình nghiên cứu này sử dụng các thiết bị ghi âm tự động và phương pháp âm sinh học để đánh giá phân bố theo sinh cảnh và đặc điểm tiếng hót của Vượn đen má trắng ở Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang, Hà Tĩnh.

???browse.full.range???