Tạ Thị Phương Hoa
Year of Birth: 1972
Fields/Area of Specialization: Đại học: Khoa học gỗ; Khoa học gỗ đại cương; Biến tính gỗ. Sau đại học: Khoa học gỗ nâng cao; Công nghệ biến tính gỗ; Công nghệ xử lý gỗ.
Qualification: Phó Giáo sư
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1994: Kỹ sư, Công nghệ Chế biến gỗ; Trường đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia Varonezh, Nga; 2006: Thạc sĩ, Kỹ thuật máy và thiết bị gỗ, giấy; Trường đại học Lâm nghiệp, Việt Nam; 2012: Tiến sĩ, Công nghệ gỗ, giấy; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 06/2000- 11/2011: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2011- 10/2012: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản,trường Đại học Lâm nghiệp; 10/2012 - 02/2015: giảng viên, Phó Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ tháng 03/2015: giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ, Viện Công nghiệp gỗ, trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

947

VIEWS & DOWNLOAD

53

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Giáo trình (VNUF Book)


  • Authors: Vũ Huy, Đại; Tạ Thị Phương, Hoa; Vũ Mạnh, Tường; Đỗ Văn, Bản; Nguyễn Tử, Kim (2016)

  • Cung cấp những kiến thức nền tảng về khoa học gỗ như: cấu tạo, thành phần hóa học, tính chất vật lý, tính chất cơ học,..

???browse.full.range???
 Tạ Thị Phương Hoa
author picture
Qualification: Đại học: Khoa học gỗ; Khoa học gỗ đại cương; Biến tính gỗ. Sau đại học: Khoa học gỗ nâng cao; Công nghệ biến tính gỗ; Công nghệ xử lý gỗ.
Fields/Area of Specialization: Phó Giáo sư
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 1994: Kỹ sư, Công nghệ Chế biến gỗ; Trường đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia Varonezh, Nga; 2006: Thạc sĩ, Kỹ thuật máy và thiết bị gỗ, giấy; Trường đại học Lâm nghiệp, Việt Nam; 2012: Tiến sĩ, Công nghệ gỗ, giấy; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 06/2000- 11/2011: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp; 11/2011- 10/2012: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản,trường Đại học Lâm nghiệp; 10/2012 - 02/2015: giảng viên, Phó Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp; Từ tháng 03/2015: giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ, Viện Công nghiệp gỗ, trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Giáo trình (VNUF Book)


  • Authors: Vũ Huy, Đại; Tạ Thị Phương, Hoa; Vũ Mạnh, Tường; Đỗ Văn, Bản; Nguyễn Tử, Kim (2016)

  • Cung cấp những kiến thức nền tảng về khoa học gỗ như: cấu tạo, thành phần hóa học, tính chất vật lý, tính chất cơ học,..