Nghiên cứu chọn lọc chủng Spirulina có năng suất và chất lượng cao từ suối nước nóng Kim Bôi - Hòa Bình