Nguyễn Văn Tuấn
Year of Birth: 1958
Fields/Area of Specialization: Đại học: Quản trị học, Quản lý công và Chính sách công, Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp, Chính sách nông lâm nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp. Sau đại học: Quản lý công và Chính sách công, Khoa học quản lý, Chính sách phát triển nông lâm nghiệp, Phương pháp nghiên cứu trong Kinh tế.
Qualification: Phó Giáo sư
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1981, Cử nhân ngành Kinh tế Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 1994, Tiến sỹ ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học LVOV (Liên Xô cũ). + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Bộ môn quản trị doanh nghiệp, khoa KT&QTKD, trường ĐH Lâm nghiệp

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

690

VIEWS & DOWNLOAD

384

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Hoàng Thị Ngọc, Chuyên (2021)

 • Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động của các HTX NN huyện Chương Mỹ trên các khía cạnh Lợi ích cho thành viên và Hiệu quả kinh doanh của HTX là tương đối phù hợp, không có mâu thuẫn với nhau. Nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp cần tiến hành để từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động của các HTX NN trên địa bàn trong thời gian tới.

 • Quan trị san xuat.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Trần Thanh, Liêm; Nguyễn Thị, Phượng (2018)

 • -

???browse.full.range???
 Nguyễn Văn Tuấn
Qualification: Đại học: Quản trị học, Quản lý công và Chính sách công, Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp, Chính sách nông lâm nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp. Sau đại học: Quản lý công và Chính sách công, Khoa học quản lý, Chính sách phát triển nông lâm nghiệp, Phương pháp nghiên cứu trong Kinh tế.
Fields/Area of Specialization: Phó Giáo sư
+ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1981, Cử nhân ngành Kinh tế Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp; 1994, Tiến sỹ ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học LVOV (Liên Xô cũ). + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Bộ môn quản trị doanh nghiệp, khoa KT&QTKD, trường ĐH Lâm nghiệp
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Hoàng Thị Ngọc, Chuyên (2021)

 • Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động của các HTX NN huyện Chương Mỹ trên các khía cạnh Lợi ích cho thành viên và Hiệu quả kinh doanh của HTX là tương đối phù hợp, không có mâu thuẫn với nhau. Nghiên cứu cũng đề xuất những giải pháp cần tiến hành để từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động của các HTX NN trên địa bàn trong thời gian tới.

 • Quan trị san xuat.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Trần Thanh, Liêm; Nguyễn Thị, Phượng (2018)

 • -