Nguyễn Thị Phượng
Year of Birth: 1987
Fields/Area of Specialization: Quản trị nhân lực; Quản trị sản xuất; Thương mại điện tử.
Qualification: Giảng viên
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2009, Cử nhân, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; 2017, Thạc sỹ, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 11/2011- nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

765

VIEWS & DOWNLOAD

165

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Vũ Văn, Thịnh; Nguyễn Thị, Phượng (2022)

 • Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chất lượng dịch vụ trong môi trường quản trị của các tổ chức kinh doanh du lịch

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đinh Hải, Lĩnh; Nguyễn Thị, Phượng (2014)

 • Công trình điện dân dụng là môn học dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thiết bị bảo vệ mạng điện thường dùng trong mạng điện dân dụng, hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và biết cách lựa chọn các thiết bị bảo vệ đó; tính toán lựa chọn phương án cấp điện tối ưu; các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho các công trình dân dụng như bảo vệ nối đất, bảo vệ chống sét. Từ đó có thể thiết kế cấp điện cho các công trình dân dụng và thiết kế chiếu sáng.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Hoàng, Sơn; Nguyễn Thị, Phượng; Trần Kim, Khuê (2022)

 • Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot, kiến thức chuyên sâu liên quan tới phát triển hệ thống điều khiển robot, đồng thời kết hợp với các ví dụ mô phỏng trực quan trên Matlab để trang bị cho sinh viên tư duy về phát triển robot công nghiệp.

???browse.full.range???
 Nguyễn Thị Phượng
author picture
Qualification: Quản trị nhân lực; Quản trị sản xuất; Thương mại điện tử.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2009, Cử nhân, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; 2017, Thạc sỹ, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 11/2011- nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Vũ Văn, Thịnh; Nguyễn Thị, Phượng (2022)

 • Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị chất lượng dịch vụ trong môi trường quản trị của các tổ chức kinh doanh du lịch

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đinh Hải, Lĩnh; Nguyễn Thị, Phượng (2014)

 • Công trình điện dân dụng là môn học dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thiết bị bảo vệ mạng điện thường dùng trong mạng điện dân dụng, hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và biết cách lựa chọn các thiết bị bảo vệ đó; tính toán lựa chọn phương án cấp điện tối ưu; các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho các công trình dân dụng như bảo vệ nối đất, bảo vệ chống sét. Từ đó có thể thiết kế cấp điện cho các công trình dân dụng và thiết kế chiếu sáng.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Hoàng, Sơn; Nguyễn Thị, Phượng; Trần Kim, Khuê (2022)

 • Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot, kiến thức chuyên sâu liên quan tới phát triển hệ thống điều khiển robot, đồng thời kết hợp với các ví dụ mô phỏng trực quan trên Matlab để trang bị cho sinh viên tư duy về phát triển robot công nghiệp.