Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9210
Nhan đề: Bổ sung loài việt quất Yên Tử – Vaccinium craspedotum Sleumer (họ Đỗ Quyên – Ericaceae) cho hệ thực vật Việt Nam
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Phan Thanh, Lâm
Nguyễn Thị, Thoa
Từ khoá: Họ Đỗ quyên
Thực vật Việt Nam
Việt quất yên tử
Tạp chí số 6-2016
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9210
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
18.Hoang Van Sam.pdf419,96 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.