Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9208
Nhan đề: Nghiên cứu phân bố và đặc điểm hạt thông xuân nha tại Sơn La
Tác giả: Đinh Thị, Hoa
Phan Thị Thanh, Huyền
Nguyễn Thị Bích, Ngọc
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Bảo tồn
Thông xuân nha
Thực vật quý hiếm
Tạp chí số 6-2016
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9208
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
16. Dinh Thi Hoa.pdf617,6 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.