Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9152
Nhan đề: Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật ngành hạt trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Trần Đức, Dũng
Từ khoá: Bảo tồn
Hạt trần
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống
Thực vật
Tạp chí số 1-2013
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9152
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.Hoàng Văn Sâm.pdf631,66 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.