Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9149
Nhan đề: Đa dạng thực vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Trần Ngọc, Hải
Hà Văn, Long
Nguyễn Văn, Trung
Từ khoá: Thực vật quý hiếm
Đa dạng sinh học
Vườn Quốc gia Phú Quốc
Tạp chí số 4-2018
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9149
ISSN: 1859-3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13.HoangVanSam.pdf444,36 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.