Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9119
Nhan đề: Hệ thực vật khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Quang, tỉnh Hà Giang
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Nguyễn Việt, Bách
Phạm Hoàng, Phi
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang
Thực vật
Tạp chí số 1-2012
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9119
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8. Hoàng Văn Sâm.pdf235,82 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.