Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8442
Nhan đề: Thiết kế đường ô tô tuyến A - B từ Km0 +00 đến Km 3 +511.19 thuộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Việt, Hồng (GV hướng dẫn)
Tạ Đăng, Chính (SV thực hiện)
Từ khoá: Thiết kế đường ô tô
Hà Nội
LV8371
KLTNLN
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 158 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8442
Bộ sưu tập: Cơ điện và Công trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV8371.pdf1,72 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.