Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7994
Nhan đề: Thiết kế và thi công chung cư Apax Studio Văn Cao - Ba Đình - Hà Nội
Tác giả: Lê Thị, Huệ (GV hướng dẫn)
Phạm Văn, Cương (SV thực hiện)
Từ khoá: Thiết kế chung cư
Hà Nội
LV13453
KLTNLN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 124 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/handle/123456789/7994
Bộ sưu tập: Cơ điện và Công trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV13453.pdf2,28 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.