Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7658
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tồn dư Nitrat (NO3) trong đất và trong một số loại rau điển hình được trồng ở huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội
Tác giả: Bùi Văn, Năng (GV hướng dẫn)
Trần Thị, Lộc (SV thực hiện)
Từ khoá: Tồn dư nitrat
Hà Nội
LV13059
KLTNLN
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 59 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/handle/123456789/7658
Bộ sưu tập: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV13059.pdf972,88 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.