Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7116
Nhan đề: Thiết kế tuyến đường làng Bồng Lai đến xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
Tác giả: Trần Việt, Hồng (GV hướng dẫn)
Nguyễn Văn, Thắng (SV thực hiện)
Từ khoá: Thiết kế tuyến đường
Hà Nội
KLTNLN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 125 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/handle/123456789/7116
Bộ sưu tập: Cơ điện và Công trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2018_59_KTXDCT_Nguyen Van Thang.pdf3,1 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.