Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6018
Nhan đề: Nghiên cứu loài sâu, bệnh thường gặp trên các loại hồng cổ: Hồng cổ Sapa, Hồng phấn, Hồng bạch và Hồng bạch trà
Tác giả: Phạm Hoàng, Phi
Tạ Thị Thu, Hà (GV hướng dẫn)
Lê Văn, Tuấn (SV thực hiện)
Từ khoá: Sâu bệnh hại
Hồng cổ
Hồng cổ Sapa
Hồng phấn
Hồng bạch
Hồng Bạch trà
KLTNLN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 52 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/6018
Bộ sưu tập: Kiến trúc cảnh quan

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2018-59-LNDT-Le Van Tuan .pdf1,31 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.