Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/5307
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm thực vật hạt trần tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
Tác giả: Lưu Hồng, Trường
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Lâm học
Vườn quốc gia Bidoup
Hạt trần
Thực vật
Lâm Đồng
LVLN
ThS3417
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 78 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/5307
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThS3417.pdf3,07 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.