Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/4948
Nhan đề: Bài giảng kiến thức cơ bản bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
Tác giả: Đồng Thanh, Hải
Nguyễn Hải, Hòa
Phùng Văn, Khoa
Hoàng Văn, Sâm
Lê Xuân, Phương
Trần Thị Thu, Hà
Từ khoá: Tài nguyên thiên nhiên
Kiến thức cơ bản
Bảo tồn
ĐHLN
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thiên nhiên; giá trị tài nguyên thiên nhiên; suy thoái tài nguyên thiên nhiên; vai trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và các giải pháp bảo tồn thiên nhiên
Mô tả: 80tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace//handle/123456789/4948
Bộ sưu tập: Bài giảng, giáo trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BG bao ton TNTN.pdf9,72 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.