Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2470
Nhan đề: Thiết kế khu vườn trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong nước tại rừng Quốc gia Đền Hùng
Tác giả: Đặng Văn, Hà
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Cây bản địa đặc trưng
Cảnh quan cây xanh
Tạp chí số 4-2014
Vùng sinh thái.
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/2470
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.Ha.pdf10,2 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.