Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2328
Nhan đề: Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn thực vật ngành hạt trần (gymnosperm) tại vườn Quốc gia Hoàng Liên
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Tạp chí số 2-2013
Bảo tồn
Hạt trần
Thực vật
Vườn quốc gia Hoàng Liên
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/2328
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.Hoàng Văn Sâm.pdf735,53 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.