Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2317
Nhan đề: Đa dạng thực vật quý hiếm tại rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Phan Thanh, Lâm
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Thực vật quý hiếm
Tạp chí số 2-2016
Rừng quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/2317
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
10. Phan Thanh Lam.pdf242,7 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.