Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2315
Nhan đề: Đặc điểm hệ thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La
Tác giả: Đinh Thị, Hoa
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha
Tạp chí số 2-2016
Hệ thực vật
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/2315
ISSN: 1859 - 3828
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8. Dinh Thi Hoa.pdf189,17 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.