Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2195
Nhan đề: Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị
Tác giả: Nguyễn Thị, Yến
Đặng Văn, Hà
Phạm Hoàng, Phi
Từ khoá: ĐHLN
Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Tóm tắt: Cây xanh đô thị có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người, được coi như lá phổi của trái đất, có tác dụng bảo vệ môi trường và cải thiện môi sinh.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/2195
Bộ sưu tập: Bài giảng, giáo trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ky thuat trong cay đo thi.pdf2,5 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.