Tìm hiểu tình hình phát triển lâm nghiệp xã hội tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình