Bước đầu nghiên cứu về khả năng sử dụng cây keo lá chàm (gỗ) vào sản xuất ván dăm