Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, phân bố và bảo tồn khu hệ chim tại khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang