Thiết kế hệ thống hút và vận chuyển mùn cưa phân xưởng Giáp Bát, xí nghiệp gỗ Thăng Long, Hà Nội