Thiết kế mặt bằng phân xưởng sản xuất ván ghép sườn ở Công ty gỗ Cầu Đuống