Xác định một số tính chất cơ học của ván dăm sản xuất từ gỗ Keo tai tượng