Xác định một số tính chất kỹ thuật của Keo ure-formandehyt sản xuất tại Việt Trì