Tìm hiểu tình hình sử dụng và khả năng huy động vốn ở xí nghiệp chế biến gỗ Hải Dương