Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kho gỗ II Quỳnh Cu, Hải Phòng