Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư trồng rừng bạch đàn úc tại Lâm trường Kim Bôi, Hòa Bình