Xác định hiệu quả công nghệ của máy trong phân xưởng xẻ tại xí nghiệp chế biến lâm sản Hà Bắc