Tìm hiểu tình hình dân sinh kinh tế xã hội và khả năng tham gia sản xuất lâm nghiệp ở xã Hiền Lương, Đà Bắc, Hà Sơn Bình