Nghiên cứu một số tính chất hóa học của đất dưới rừng hỗn giao: thông và bạch đàn, thông và keo lá chàm tại khu vực núi Luốt, Xuân Mai, Hà Sơn Bình