Sơ bộ so sánh độ chính xác của phương pháp đo vẽ bổ sung chi tiết bản đồ bằng giao hội chùm hai và phương pháp đường chuyền dây đo khoảng cách máy kinh vĩ với bản đồ tỉ lệ 1:10.000