Thiết kế cung cấp điện cho công trình tòa nhà hỗn hợp, trụ sở công ty Tòa nhà Detech Mỹ Đình – Khối văn phòng