Mô phỏng phần mục ruỗng trong thân cây bằng kỹ thuật siêu âm