Đánh giá thực trạng gây trồng thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) tại xã Tả Cù Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai