Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng thích nghi của một số loài cây được sưu tầm trồng tại khu vườn thực vật Côn Sơn, huyện Chí Linh - Hải Dương