Nghiên cứu sinh trưởng của một số dòng bạch đàn được lai tạo và trồng khảo nghiệm tại Ba Vì, Hà Nội