Thiết kế tổ chức thi công đường quốc lộ 279, Trung tâm xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên