Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật chăn nuôi Rùa Núi Vàng (Indotestudo elongata. Blyth 1853), Rùa đất Pulkin (Cyclemys pulchristriata Fritz et al, 1997), Rùa vàng (Heiremys annandalii Boulenger, 1903) tại Trung Tâm Cứu hộ Rùa Cúc Phương